Bezoek aan Marambeka 2024

Wij, Paul, Bram, Felix en Maria, zijn weer in Tanzania geweest. Het is negen jaar geleden dat we afscheid hebben moeten nemen van onze lieve zoon en broer Sjoerd. Het was fijn om weer even dicht bij hem te kunnen zijn. En wat heerlijk om te zien dat hij nooit alleen is. Er zijn altijd veel mensen en dieren op en rondom zijn graf. Hier staat kleine Sjoerd (zoon van Simba) op het graf van Sjoerd.

Zoals elk jaar krijgen we allerlei spullen om mee te nemen voor de mensen in Marambeka. Hier twee koffers vol t shirts en tassen voor de leerlingen. Dank je Hans en Anneke Kloek.

Het gaat erg goed met de school. Alles wordt zeer goed onderhouden en de leraren zijn erg trots op de goede resultaten die ze dit jaar bereikt hebben. Hier zitten we in overleg met het bestuur en de directie van de school om het 5 jaren plan van de school te bespreken en te kijken wat wij als stichting Mazingira NL hierin kunnen betekenen.

We werden hartelijk ontvangen door de leerlingen van de school. Het was ontroerend om ze te horen zingen als welkom voor ons.

We hebben een ontmoeting gehad met de leiding van NGO TYEGD. Een organisatie die zich inzet voor het vergroten van kansen en gelijkheid voor jongeren op verschillende terreinen in Tanzania. Wellicht kunnen we samenwerken in de toekomst.

De opbrengst van de olijfolie actie en de opbrengst van de collecte van de Titus Brandsma Parochie in Oss is door de Wilde Ganzen met 50% aangevuld. Met deze opbrengst wordt dit oude lokaal geschikt gemaakt als studieruimte voor de leerlingen en voor de bewoners in de omgeving. Het geld daarvoor zullen ze deze week ontvangen. Deel 2, de studiemiddelen (boeken etc), hopen we dit jaar te kunnen financieren.

Nieuw Sanitair en nieuwe plannen!

Ook onze olijfolieactie was dit jaar weer een groot succes. Van de opbrengst hebben we alle lerarenhuisjes voorzien van sanitair. De docenten hoeven nu geen gebruik meer te maken van de toiletten voor leerlingen. Afgelopen februari hebben we tijdens ons bezoek aan de school, de bouw van deze sanitaire voorzieningen zien voltooien.

Door Corona waren we twee jaar niet in staat om Tanzania te bezoeken. We waren dan ook zeer verheugd te zien dat de school en het meisjesinternaat zeer goed worden onderhouden en volop in gebruik zijn.

Omdat de meeste kinderen thuis niet een plek hebben om rustig te studeren, wil de school nu graag een ruimte creëren waar de leerlingen onder begeleiding van een docent kunnen studeren. De ruimte wordt voorzien van  meubilair, studiemateriaal en bij voorkeur ook een aantal computers. Een mooi project om ons weer samen met jullie voor in te zetten!!

Nieuw sanitair voor meisjes

Dankzij sponsors uit onze vriendenkringen hebben we ook voor de meisjes een sanitairgebouw kunnen realiseren. Daarmee hebben we opnieuw een enorme stap gemaakt om de hygiënische omstandigheden op de Esperanto Secondary School te verbeteren. De opbrengst van onze volgende actie (de verkoop van de olijfolie) wordt ingezet om ook het sanitair voor de lerarenhuizen te kunnen realiseren.

Elektriciteit op School

Zo, dit was eventjes geleden. Maar…ondanks Corona werd in Marambeka niet stil gezeten. We hebben elektriciteit op de campus! Dat betekent dat het voor goede docenten nog aantrekkelijker is geworden om intrek te nemen in een van de lerarenhuizen en voor langere tijd les te geven aan Esperanto Secondary School. Bovendien is er verlichting aangebracht in de eetzaal en in een klaslokaal zodat studenten ook ’s avonds kunnen studeren!

Rondleiding Meisjeshuis

Het meisjeshuis is klaar. De kamers zijn ingericht en er is stromend water. De meisjes zijn er even niet omdat ook in Tanzania iedereen thuis moet blijven vanwege Corona. Prima gelegenheid om eens even rond te kijken in het meisjeshuis!

Rondleiding in het meisjeshuis
Stromend water in de badkamer

Nieuwe toiletten!

Wij willen iedereen hartelijk danken die heeft bijgedragen aan het realiseren van ons nieuwe project. Dank voor alle mensen die, nu ze in coronatijd geen feest kunnen geven, ze de uitgespaarde euro’s aan ons hebben overgemaakt.

Met de hulp van de Wilde Ganzen kunnen we ons volgende project nu al realiseren: Een nieuwe toiletgroep voor de leerlingen op de Esperanto School waar dringend behoefte aan is en de bouw van een matronhuisje (surveillant in het meisjeshuis).

Bezoek aan Marambeka#4

Dit jaar is Laurine, dochter van Felix, ook meegegaan. Zij heeft een dag meegelopen op school. Ze schrok van het grote aantal leerlingen op de basisschool dat in één klas zit. Meer dan 100 leerlingen!! Maar ze was ook onder de indruk van de wijze waarop alles, wetende dat er niet veel geld is, georganiseerd is. En uiteraard waren de leerlingen weer erg nieuwsgierig en enthousiast!

Laurine in Marambeka

Bezoek aan Marambeka#3

Er zijn diverse sponsors die ons gevraagd hebben om het geld te besteden aan spullen voor het meisjeshuis. Dus zijn we met Peter, directielid van de Esperanto School, op pad gegaan om inkopen te doen. We hebben 60 muskietennetten gekocht, bevestigingsmateriaal voor deze netten, gordijnen en rails, bezems en strijkijzers (op kolen). De meisjes danken alle sponsors voor hun bijdrage en laten weten erg blij te zijn met de aankopen!!

Inkopen doen
Wat een boel spullen!

Bezoek aan Marambeka#2

De dining-hall wordt ook gebruikt als aula. Alle leerlingen verzamelen zich daar voor bijeenkomsten en moeten daarvoor hun eigen stoel uit de lokalen mee nemen. Nogal een onderneming…Extra meubilair voor de dining-hall is inmiddels toegezegd. Tijdens ons bezoek werden hier traditionele Afrikaanse dansen getoond.

De dining-hall wordt ‘omgetoverd’ tot aula
Dansers

Bezoek aan Marambeka #1

Van 31 jan tot 10 febr zijn vier bestuursleden van Mazingira weer in Bunda/Marambeka geweest. De school, het meisjeshuis en de dining-hall zijn volop in gebruik. De school groeit enorm in leerlingenaantal, mede dankzij de goede huisvesting en de goede eindexamenresultaten.

We waren minder tevreden over het tempo waarop de projecten gerealiseerd worden. De afronding van de dining-hall duurt veel te lang. Zo moet het bestuur van de school de pannen voor de keuken en het meubilair nog regelen. Wat ons betreft had dat sneller gemoeten.

Voor het eerst hebben alle partijen (schoolbestuur, bestuursleden van Mazingira Tanzania, afvaardiging regionale regering en het bestuur van onze stichting) bij elkaar gezeten om de lopende projecten én de toekomst van de school te bespreken. Ondanks de vele partijen was het een goede bespreking en staan alle neuzen weer in dezelfde richting. Onder meer werd ons toegezegd dat binnen één maand de keuken en de inrichting wordt afgerond.

Bespreking met alle betrokken partijen over de toekomst van Esperanto Secondary School