Verhalen van (oud-) studenten – 3

Stichting Mazingira draagt bij aan het onderwijs op Esperanto Secondary school. Hier delen we de komende tijd verhalen van (oud-) studenten die dankzij jullie hulp hun dromen kunnen nastreven

WILIAMM MRAMBA PETRO (Undergraduate student of Bachelor of Public Administration in Youth Development and Leadership at MUZUMBE University Collage Morogoro

The thing that people do not know it is that there are people who live a very normal life, while investing the power, knowledge and wisdom given to them by God in helping other people succeed in their communities, I have seen these wonders in the leaders of MAZINGIRA, Honorable MRAMBA SIMBA, KISAKA their young man SIMBA and their friends from different areas of the world, they are people who live the purpose of God, God use them to change the life of the community. They are doing great things in the community that cost millions of money but they are living a normal life just like other people in the community, I always learn a lot from them they have a unique heart and life style.

My name is William Mramba Petro I was started secondary education in 2016 at Esperanto secondary school up to 2019. I am writing to express my sincerest gratitude for the unwavering support and guidance I have received from Esperanto Secondary School since I began my studies in Form One in 2016, up to my current pursuit of higher education at Mzumbe University in Morogoro. I am taking Bachelor of Public Administration in Youth Development and Leadership Your continuous sponsorship through the Esperanto secondary school has been instrumental in shaping my academic journey and personal development, and for that, I am truly grateful. Your support has not only enabled me to receive quality education but has also empowered me to serve as a mentor and advisor to younger beneficiaries of the Esperanto secondary school and the community. I have taken great pride in offering guidance and counsel to our younger peers, and I am committed to upholding the values of the institute as I continue on my educational and leadership path.Once again, thank you for your continued support and investment in my future. I am humbled by your generosity, and I look forward to making a positive impact in the community and beyond, reflecting the values and principles instilled in me by the Esperanto.

Verhalen van (oud-) studenten – 2

Stichting Mazingira draagt bij aan het onderwijs op Esperanto Secondary school. Hier delen we de komende tijd verhalen van (oud-) studenten die dankzij jullie hulp hun dromen kunnen nastreven

MOKEKA MAKEBE KARANDO (A student of Diploma of finance and Banking at IAA)

Firstly, I would like to give my special thanks to my almighty God for giving me alive, health, power, wisdom, courage, willingness, strength and ability of reach at this stage and also my special thanks and respect goes to all Esperanto Secondary Teachers, sponsors and all Esperanto community to gather with my lovely parents as well as my family in general for their support in my education.

After graduated from Esperanto secondary school in 2021 I was Selected to join with INSTITUTE OF ACCOUNTANCY ARUSHA(IAA) in Tanzania to study FINANCE AND BANKING PROGRAM For Three years from 2021 up to 2024 this is my third year in Diploma studies., up to now I Achieve the behalf of My Dream Because my dream is to Be a Banker after completing a Bachelor Degree study.

My Special thanks goes to Esperanto Secondary School that shown me general Support that helps me to achieve to be here I am today due to good environment for studies such as good buildings of classes and laboratories for science subject hostel, teachers house, good latrines, water supply as well as Dining Hall for school baraza and Debate.

My advice to the students they should study hard so as to achieve their Goals also I would like to thank our Ward leader MRAMBA SIMBA for the support of improving educational development on our community via his organization MAZINGIRA without MAZINGIRA Esperanto secondary school could not be the way how it is today, when I succeed, I will join him with my knowledge to support his efforts.

Verhalen van (oud-) studenten – 1

Stichting Mazingira draagt bij aan het onderwijs op Esperanto Secondary school. Hier delen we de komende tijd verhalen van (oud-) studenten die dankzij jullie hulp hun dromen kunnen nastreven

NYAMBOBE TUMAINI (A holder of Diploma in Veterinary and Computer studies)

My name is NYAMBOBE TUMAIN I joined Esperanto secondary school 2016 and graduated in 2019, currently I’m working in Zanzibar in one of the microfinance company called Orbit Microfinance as a secretary, With secondary education it has helped me in different areas such as acquire ring knowledge, skills and ability to sustain my life.

Also, I was able to join Avocational education Training at KISANGWA Vocational Training Center after my graduation in 2020 -2022 where I acquired a Diploma in veterinary and computer studies.

My advice to other students they should study hard and believe in God for every thing about their studies but also to the students who live in Maasland college hostel they have got a golden opportunity of having more time for their studies they should avoid other issues out of their studies and observe discipline for their success in studies.

Voortgang Studieruimte

In januari begonnen we in Marambeka met de realisatie van een studieruimte voor de leerlingen en mensen uit de gemeenschap. Dankzij de opbrengst van onze olijfolie actie, de adventsactie van de Titus Brandsma Parochie in Oss en de bijdrage van De Wilde Ganzen, wordt er snel vooruitgang geboekt!

De oorspronkelijke lokalen zijn volledig gestript

De gemeenschap hielp mee met het aanleggen van een nieuwe vloer

Er werden nieuwe kozijn met glas geplaatst en de muren zijn glad gestreken

Het eindresultaat ziet er fantastisch uit, er is zelfs elektriciteit in het gebouw zodat er ook na zonsondergang gewerkt kan worden! Het enige dat nu nog rest is de inrichting 🙂

Bezoek aan Marambeka 2024

Wij, Paul, Bram, Felix en Maria, zijn weer in Tanzania geweest. Het is negen jaar geleden dat we afscheid hebben moeten nemen van onze lieve zoon en broer Sjoerd. Het was fijn om weer even dicht bij hem te kunnen zijn. En wat heerlijk om te zien dat hij nooit alleen is. Er zijn altijd veel mensen en dieren op en rondom zijn graf. Hier staat kleine Sjoerd (zoon van Simba) op het graf van Sjoerd.

Zoals elk jaar krijgen we allerlei spullen om mee te nemen voor de mensen in Marambeka. Hier twee koffers vol t shirts en tassen voor de leerlingen. Dank je Hans en Anneke Kloek.

Het gaat erg goed met de school. Alles wordt zeer goed onderhouden en de leraren zijn erg trots op de goede resultaten die ze dit jaar bereikt hebben. Hier zitten we in overleg met het bestuur en de directie van de school om het 5 jaren plan van de school te bespreken en te kijken wat wij als stichting Mazingira NL hierin kunnen betekenen.

We werden hartelijk ontvangen door de leerlingen van de school. Het was ontroerend om ze te horen zingen als welkom voor ons.

We hebben een ontmoeting gehad met de leiding van NGO TYEGD. Een organisatie die zich inzet voor het vergroten van kansen en gelijkheid voor jongeren op verschillende terreinen in Tanzania. Wellicht kunnen we samenwerken in de toekomst.

De opbrengst van de olijfolie actie en de opbrengst van de collecte van de Titus Brandsma Parochie in Oss is door de Wilde Ganzen met 50% aangevuld. Met deze opbrengst wordt dit oude lokaal geschikt gemaakt als studieruimte voor de leerlingen en voor de bewoners in de omgeving. Het geld daarvoor zullen ze deze week ontvangen. Deel 2, de studiemiddelen (boeken etc), hopen we dit jaar te kunnen financieren.

Nieuw Sanitair en nieuwe plannen!

Ook onze olijfolieactie was dit jaar weer een groot succes. Van de opbrengst hebben we alle lerarenhuisjes voorzien van sanitair. De docenten hoeven nu geen gebruik meer te maken van de toiletten voor leerlingen. Afgelopen februari hebben we tijdens ons bezoek aan de school, de bouw van deze sanitaire voorzieningen zien voltooien.

Door Corona waren we twee jaar niet in staat om Tanzania te bezoeken. We waren dan ook zeer verheugd te zien dat de school en het meisjesinternaat zeer goed worden onderhouden en volop in gebruik zijn.

Omdat de meeste kinderen thuis niet een plek hebben om rustig te studeren, wil de school nu graag een ruimte creëren waar de leerlingen onder begeleiding van een docent kunnen studeren. De ruimte wordt voorzien van  meubilair, studiemateriaal en bij voorkeur ook een aantal computers. Een mooi project om ons weer samen met jullie voor in te zetten!!

Nieuw sanitair voor meisjes

Dankzij sponsors uit onze vriendenkringen hebben we ook voor de meisjes een sanitairgebouw kunnen realiseren. Daarmee hebben we opnieuw een enorme stap gemaakt om de hygiënische omstandigheden op de Esperanto Secondary School te verbeteren. De opbrengst van onze volgende actie (de verkoop van de olijfolie) wordt ingezet om ook het sanitair voor de lerarenhuizen te kunnen realiseren.

Elektriciteit op School

Zo, dit was eventjes geleden. Maar…ondanks Corona werd in Marambeka niet stil gezeten. We hebben elektriciteit op de campus! Dat betekent dat het voor goede docenten nog aantrekkelijker is geworden om intrek te nemen in een van de lerarenhuizen en voor langere tijd les te geven aan Esperanto Secondary School. Bovendien is er verlichting aangebracht in de eetzaal en in een klaslokaal zodat studenten ook ’s avonds kunnen studeren!

Rondleiding Meisjeshuis

Het meisjeshuis is klaar. De kamers zijn ingericht en er is stromend water. De meisjes zijn er even niet omdat ook in Tanzania iedereen thuis moet blijven vanwege Corona. Prima gelegenheid om eens even rond te kijken in het meisjeshuis!

Rondleiding in het meisjeshuis
Stromend water in de badkamer

Nieuwe toiletten!

Wij willen iedereen hartelijk danken die heeft bijgedragen aan het realiseren van ons nieuwe project. Dank voor alle mensen die, nu ze in coronatijd geen feest kunnen geven, ze de uitgespaarde euro’s aan ons hebben overgemaakt.

Met de hulp van de Wilde Ganzen kunnen we ons volgende project nu al realiseren: Een nieuwe toiletgroep voor de leerlingen op de Esperanto School waar dringend behoefte aan is en de bouw van een matronhuisje (surveillant in het meisjeshuis).