ANBI-status

ANBI

Stichting Mazingira is door de Belastingdienst erkend als ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Voor donateurs betekent die status dat ze giften aan Stichting Mazingira volgens geldende regels mogen aftrekken voor de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Organisaties die de ANBI-status willen, moeten voldoen aan een aantal regels die fatsoenlijk bestuur en beleid waarborgen. Die regels zijn  te hier zien. De ANBI-status geeft donateurs, maar ook Stichting Mazingira, een aantal fiscale voordelen.