Onze Missie

In nauwe samenwerking met lokale organisaties zet de Stichting Mazingira Nederland zich, door gebruik te maken van haar netwerk, kennis, en het verwerven en beschikbaar stellen van middelen, in voor een duurzame ontwikkeling van het kennisniveau in de regio Bunda.

Missie:

 • In 2020 hebben wij een duurzame  verbetering in kwaliteit van onderwijs ten behoeve van de gemeenschap Marambeka bereikt
 • We bieden blijvende ondersteuning aan het radiostation Mazingira FM zodat zijn belangrijke rol in de voorlichting van de lokale bevolking kan worden gewaarborgd

Wij zullen onze missie o.a. realiseren door:

 • In samenwerking met Stichting Mazingira Tanzania te inventariseren hoe de stichting met middelen en kennis kan
  bijdragen aan de ontwikkeling van het lokale onderwijs
 • Het realiseren van uitwisselingsprojecten tussen onderwijsdeskundigen van plaatselijke en Nederlandse organisaties
 • Het ondersteunen van scholenbouw
 • Het leveren van kwalitatief goed lesmateriaal
 • Het inzamelen en leveren van tweedehands schoolmaterialen, computers en radioapparatuur
 • Werving van sponsorgelden middels de promotie van de Stichting Mazingira Nederland
 • Inzetten van andere middelen die aansluiten op de doelstellingen van de stichting