Wilde Ganzen

Wilde Ganzen steunt projecten waarvoor scholen, stichtingen of particulieren in Nederland fondsen werven, de zogenaamde Particuliere Initiatieven. Zo’n Particulier Initiatief werkt samen met een projectpartner, een lokale organisatie in het ontwikkelingsland zelf, die erop toeziet dat het project ter plaatse goed wordt uitgevoerd. Jaarlijks steunt Wilde Ganzen rond de vijfhonderd nieuwe projecten wereldwijd. Dit kunnen projecten zijn voor bijvoorbeeld basisonderwijs, gelijke rechten voor vrouwen, landbouw, ziektepreventie of schoon water. Wilde Ganzen vermeerdert het ingezamelde bedrag voor een project met 50%.

Van Oktober 2015 tot en met Juni 2016 wordt de bouw van het ‘Sjoerd van den Heuvel Laboratorium’ voor Biologie, Natuurkunde en Scheikunde in Marambeka gesteund door Wilde Ganzen.

Voor meer informatie over Wilde Ganzen, klik hier

WildeGanzen_Logo_2015_CMYK