Over ons

7 februari 2015 kregen wij het droevige bericht uit Tanzania dat onze zoon, broer en vriend Sjoerd (33) plotseling was overleden aan een hersenbloeding. Op 13 februari hebben wij Sjoerd begraven in Marambeka, de plek waar zijn Tanzaniaanse droom ooit begon.

Marambeka is een traditioneel dorp vlakbij Bunda, een van de armste regios in Tanzania. Mramba Simba Nyamkinda is de leider van dit dorp. Tevens is hij voorzitter van de Stichting Mazingira Tanzania. Deze stichting heeft als voornaamste doel onderwijs te realiseren voor de kinderen in de regio Bunda en het onderhouden van radio Mazingira FM dat een belangrijke rol heeft in de voorlichting van de gemeenschap. Sjoerd werkte als vrijwilliger voor deze stichting en zette zich in voor de verbetering van het kennisniveau in de regio. Hij gaf les aan kinderen van de middelbare school en installeerde zonnepanelen en windmolens om de zendmast van Mazingira FM van elektriciteit te voorzien.

Wij hebben Stichting Mazingira Nederland opgericht omdat het werk van Sjoerd moet worden voorgezet. Wij geloven dat goed onderwijs en goede voorlichting noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de lokale gemeenschap. Daarom zetten wij ons, in samenwerking met Stichting Mazingira Tanzania, in voor het verbeteren van het onderwijs in de regio Bunda en bieden wij ondersteuning aan radio Mazingira FM.

Hulp is hard nodig

In februari 2015 hebben wij zelf ervaren hoe slecht het is gesteld met het onderwijs in de regio Bunda. We hebben de scholen bezocht en met eigen ogen gezien onder welke omstandigheden de kinderen les krijgen. Ter illustratie, de kinderen van de basisscholen (primary schools) zitten vaak op de grond. Op de middelbare scholen (secondary schools) zitten alleen de kinderen van rijkere ouders op een schoolbankje, de rest krijgt een steen om op te zitten. Het lesmateriaal bestaat uit boeken die in Europa werden afgedankt. Deze staan vol met fouten en zijn over het algemeen alleen beschikbaar voor docenten.

We zijn erg geschrokken van de manier waarop les wordt gegeven. De docenten zijn bevlogen en werken met grote toewijding, maar door een gebrek aan didactische kennis en vaardigheden weten ze niet goed hoe ze kinderen iets moeten leren. Hoofdzakelijk schrijven ze de inhoud van het boek over op het bord waarna de leerlingen dat weer letterlijk overnemen in hun schriften. Van werkelijk kennisoverdracht is slechts beperkt sprake. De docent vraagt ‘are you with me?’ en de leerlingen antwoorden ‘yes, sir!’. Maar als je een middelbare scholier vraagt ‘Hoeveel is 100 gedeeld door 4? ’ dan komen ze daar niet uit. Dat de lokale bevolking niet goed kan rekenen hebben wij ook in het dagelijks leven gemerkt. Lokale ondernemers zijn bijvoorbeeld slecht in staat de prijzen van producten en wisselgeld te berekenen.

Wij zijn overtuigd dat een basaal kennisniveau op het gebied van rekenen en taal noodzakelijk is voor de economische ontwikkeling op regionaal niveau. We hebben lesgegeven op de scholen en we hebben gezien dat de leerlingen ontzettend enthousiast zijn. Ze willen leren, zichzelf ontwikkelen, en iets bereiken met hun leven. De leerlingen hebben potentie maar hulp is hard nodig om dat te benutten. Met onze kennis, netwerk en middelen kunnen we de onderwijsfaciliteiten, het lesmateriaal en de scholing van docenten verbeteren!